Podmínky zveřejnění článku na Tripu.cz

  1. Článek obsahuje pouze originální obsah související s cestováním
  2. Článek musí být ve vybraném jazyce (Česky nebo Anglicky), bez použití překladatelských nástrojů.
  3. Článek obsahuje minimálně 260 slov
  4. Používejte pouze média a texty, které jsou vaše vlastní nebo k jejichž použití máte oprávnění.
  5. Článek nesmí být kopií vašich předchozích článků na Tripu.cz


Pokud článek nesplňuje naše požadavky, vyhrazujeme si právo odstranit ho z Tripu.cz nebo snížit jeho viditelnost. Ze zákona jsme povinni odstranit články, které porušují autorská práva.