Informace Celní správy ČR pro cestující týkající se změn při dovozu zboží na území EU ze třetích zemí (nečlenských zemí EU) najdete zde.