Osypané břehy jsou přírodní památka v přírodním parku Strážnické Pomoraví. Nachází se na Jižní Moravě 2,5 km severozápadně od města Strážnice. Leží na řece Moravě, jeden kilometr před soutokem s Veličkou. Je to krásné a klidné místo, neregulovaný úsek řeky Moravy. Jedná se o více jak 10 m vysoké stěny vátých písků, porostlé borovicemi.

K Osypaným břehům vede cesta od nádraží Bzenec Přívoz po modré turistické značce směrem k pískovně. U pískovny nás písčitá cesta odkloní k Osypaným břehům a pokračujeme dál lesní cestou podél řeky Moravy. Tento úsek řeky Moravy je významným biotopem řady vzácných a chráněných živočichů. Hnízdí zde ledňáček říční, břehule říční, moudivláček lužní a nebo pisík obecný. Pamatujte na to, že jde o chráněné území.

IMG_1380.jpg
IMG_1379.jpg
IMG_1375.jpg
  • Mapa místa: