The official language of the Czech Republic is Czech. Czech ranks among the most complicated languages in the world. The deaf are advised to use, if possible, Italian or Austrian sign language, since these are closest to Czech sign language.

Basic glossary of words and phrases

English Czech
Good morning / Good evening Dobrý den/ dobrý večer
How are you? Jak se máte?
Fine, thank you, and you? Velmi dobře, děkuji a vy?
I understand / I don't understand Rozumím / Nerozumím
Sorry Omlouvám se
Goodbye Na shledanou
Welcome Vítejte
Thank you (very much) Děkuji
Excuse me Pardon
My name is... Jmenuji se
No thank you Ne, děkuji
Yes / No Ano / Ne
You're welcome Není zač

Commerce

English Czech
How much is it? Kolik to stojí?
It is very cheap Je to velmi levné
It is too expensive! Je to příliš drahé!
Can you lower the price? Můžete snížit cenu?
I would like to buy ... this one! Chtěl bych to koupit!
I like it / I don't like it Líbí / Nelíbí
Money Peníze
I'm just looking around. Jen se dívám

Transportation

English Czech
I would like to go to ... Chtěl bych jet do...
Plane Letadlo
Boat Lod
Train Vlak
Taxi Taxi
Bus Autobus
I would like to rent ... Chci si pronajmout
Motorbike Motocykl
Car Auto
Bike Kolo

Directions

English Czech
Where is ...? / How can I get to ...? Kde je? Jak se dostat do ...?
Bank Banka
Train station Vlakové nádraží
Centre Centrum
Hotel Hotel
Hospital Nemocnice
Is it close / far? Je to blízko / daleko?
Straight ahead Rovně
Left / Right Levá / Pravá
North / South / East / West Sever/ Jih / Východ / Západ

Numbers

English Czech
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset
twenty, thirty, forty, fifty, sixty dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát
seventy, eighty, ninety sedmdesát, osmdesát, devadesát
One hundred Sto

Hours / Dates

English Czech
What time is it? Kolik je hodin?
When? Kdy?
Yesterday Včera
Today (morning / midday / evening) Dnes (ráno / odpoledne / večer)
Tomorrow Zítra
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle
I am here on vacation Jsem tu na dovolené.
I am here for business Jsem tu za prácí a podnikáním

Eating

English Czech
I am hungry / I am thirsty Mám hlad / Mám žízeň
Enjoy Dobrou chuť
Cheers! Na zdraví!
It was delicious Je to vynikající!
What can you recommend? Co doporučujete?
I am vegeterian Jsem vegetarián
Not spicy please (I don't like spices) Nemám rád ostré jídlo!
It's too hot Je to příliš horké!
I am allergic Jsem alergik
Sea food Mořské plody
Peanuts Burský oříšek
Gluten Lepek
I would like... Chtěl bych...
Water Voda
Tee / Coffee Čaj / káva
Beer / Wine Pivo / víno
The bill, please Účet, prosím

Health / Emergency / Security

English Czech
I need to see a doctor. Musím navštívit lékaře
Call an ambulance / Call 155 Zavolejte sanitku / Zavolejte 155
Where is the hospital? Kde je nemocnice?
I do not feel very good Necítím se moc dobře
It hurts here Tady to bolí
Where can I find the restrooms? Kde najdu toalety?
Help! Pomoc!
Police Policie
Danger Nebezpečí
I'm lost Ztratil jsem se